ČLÁNKY a VIDEA » STUDIE » Pelikán UK a korál

Příběh kalciové komplexity

   
  


   Datum posl. aktualizace
   09.01.2Marcela Cipryanova

Akademický bulletin Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařské fakulty

 

Příběh kalciové komplexity
Výprava za kamenem mudrců aneb Sejmutí kletby Bílé hory

Ing. Zdeněk Smrčka
(Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol)


OBSAH 
Úvodem - Prebiotický svět a původ života - Oxalát Kalcit a apatit - Koenzym A - Pantothenát - Povídání o kočičce (a jejích kamenech) - Oxalobacter formigenes Kalcium oxalátová lithiáza - Osteoporóza - Paradoxy kalciové deficience - Život se řídí vápníkem - Slunce, voda, zeleň - Odvápňování, oteplování, odumírání Koráli, korálové útesy a klimatické změny - Koráli a zdraví - Kámen mudrců, Bílá hora a věk karteziánství - Oživlé kameny aneb Obnova university - Svatý grál kalciové komplexity - Závěrem

Publikováno v návaznosti na udělení "Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97" za rok 2001
prof. Zdeňku Neubauerovi /Praha, Obecní dům, 5. října 2001/ a věnováno laureátovi k jeho šedesátinám

 

 KORÁLI A ZDRAVÍ

Unikátní biologické vlastnosti vykazují ale i sami koráli - respektive jejich minerální schránky. Ty dokáží v ortopedii, respektive cranio-maxillo-faciální chirurgii, v mnoha případech úspěšně nahradit původní kostní hmotu. Nejznámější netoxický, biologicky odbouratelný, cytokompatibilní preparát "Biocoral" se získává ze skeletu bílých korálů, pocházejících z oblasti Francouzských Antil (200). Třebaže tepelný zásah, spojený s nutnou deproteinizací, dehydratací a sterilizací korálů, může způsobit krystalografickou změnu jejich schránky /z aragonitu na kalcit/ (201), je lidské tělo schopné biokorál resorbovat a souběžně jej nahrazovat vlastní uspořádanou kostní hmotou (200-214). Štěpy z korálů - stejně jako morfologicky velice podobného hydroxyapatitu - nejsou sice osteoinduktivní, lze je však obohacovat buňkami kostní dřeně (201, 215, 216). Biokorál je možné také využít pro tkáňovou kultivaci chrupavek (217, 218) či v kombinaci s kolagenem ve formě kompozitního biogelu (219).

Průkopnický návrh francouzských vědců na využití korálů coby náhražky kostí se datuje rokem 1971 a první použití v klinické praxi rokem 1979. Již v polovině 20. století ale započali japonští vědci na ostrově Okinawa zkoumat mineralizované schránky korálů, mající podobu korálového "písku", usazujícího se na mořském dně, či fosilizovaného sedimentu, dobývaného na pevnině. Vše začalo zjištěním, že za dobrým zdravím a dlouhověkostí domorodých obyvatel Okinawy (jen zřídka kdy umírajících před dosažením 95 let) se skrývá (samozřejmě mimo jiné) pití místní vody, jež má - díky vyluhování minerálů z korálových pevninských sedimentů - zcela jedinečné složení a vysokou alkalitu. Původně, za starých časů, používali korál lidové léčitelé k "očištění" a "obohacení" běžné pitné vody, kterou poté dávali pít coby lék svým pacientům. Jakkoliv by se něco takového zdálo být šarlatánstvím, moderní věda s překvapením zjistila, že v korálovém "písku" či fosilizovaném sedimentu obsažené minerální látky a stopové prvky jsou jednak svým poměrem blízké jejich zastoupení ve skeletu a tělních tekutinách člověka, jednak že jsou snadno ionizovatelné, a tudíž lidským organismem i dobře biologicky využitelné (220, 221).

Podle chemických analýz je ve skeletu korálů vedle uhličitanu vápenatého zastoupen uhličitan hořečnatý a dále křemík, stroncium, sodík, síra, fosfor, železo, chloridy, mangan, draslík, měď, zinek, chróm, kobalt, molybden, lithium, jodidy, bór, vanad a fluoridy. Uvádí se, že preparát "Coral Calcium", připravený z korálového "písku" či fosilizovaných sedimentů čistí ledviny, střeva a játra od těžkých kovů a zbytků léčiv. Udržuje acidobazickou rovnováhu organismu, posiluje buňky a tkáně a preventivně působí proti rizikům rozvoje degenerativních onemocnění, u nichž jedním ze spolurozhodujících faktorů je chronický nedostatek vápníku v převážně acidické stravě (v té souvislosti se zmiňují nádorová onemocnění, diabetes, arthritida, onemocnění srdce a cév, osteoporóza, lupénka, ekzémy a alergie, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, hypercholesterolemie a hypertenze, ledvinové a žlučové kameny, trávicí problémy, vředová choroba, ulcerativní kolitida a Crohnova choroba, chronická únava, svalové bolesti a křeče, bolesti hlavy, nespavost a další).

Třebaže "Coral Calcium" nemá - coby schválený potravinový doplněk - charakter přípravku určeného pro léčbu a prevenci jakékoli nemoci, těší se vzrůstající oblibě nejen v Japonsku, ale i ve Velké Británii, Švédsku, Norsku, Španělsku i USA. V Evropě nese přívlastek "Magický (kouzelný) písek" a obecně je považován za "vůbec nejúčinnější prostředek k prodloužení života". Rychle se stává dosud nejprodávanějším potravinovým doplňkem (s obratem přes 2 miliardy $ za rok 1997) a také předmětem patentoprávních soudních sporů. Japonec Nobuo Someya, který koncem 50. let 20. století započal na Okinawě s výzkumem nutričního využití korálových sedimentů, dnes stojí za produktem "Alka-Line Coral Calcium", zatímco švédská rodina Ericssonů z Göteborgu, jež přispěla k rozšíření slávy japonského preparátu po světě, má distribuční práva na produkt "Alka-Mine Coral Calcium" od konkurenční společnosti, kterou založili japonští univerzitní profesoři Soichiro Musha a Setsou Iino (druhý z jmenovaných je vedoucím výzkumného střediska japonské přírodní medicíny). Samozřejmě, nic z výše uvedeného nemusí být argumentem proti hlasům skeptiků, že "Coral Calcium" je jen šikovným (a neškodným) prostředkem k tahání peněz z kapes důvěřivých lidí, majících oprávněné starosti o své zdraví. Nelze však odbýt pouhým ruky mávnutím, že uvedením potravinového doplňku na bázi přírodního korálu se prý možná vyplňují a naplňují slova dávného japonského proroctví: "Z moře kolem Okinawy vzejde poklad, jenž bude požehnáním pro všechny lidi světa" (222-226).