ČLÁNKY a VIDEA » ČLÁNKY » I buňky regenerují

I buňky regenerují

I BUŇKY REGENERUJÍ!

Vladil Kaznačejev, akademik RAMV, profesor:

 

"Je třeba uznat, že dnes Mezinárodní Korálový Klub je jedním z předvojů soudobé epochy 21. století, epochy nového osvícenství.

Budeme-li mluvit o soudobém lékařství, musíme říci, že se proměnilo ve farmakologickou ekologii. Je toxické, zachraňuje jenom od ostrých syndromů.

Já jsem lékař, 60 let u lůžka nemocného. A já vám řeknu, že velmi málo, fakticky, abychom si  o sobě moc nemysleli, velmi málo můžeme udělat. V ostrých situacích, zdálo by se, – ano, při zostření – ano. Ale to je málo. "

Krystal zamražené                                                        Krystal zamražené

vody z vodovodu                                               korálové vody CORAL-MAIN

 

 

 

Řekl bych, že vy, Mezinárodní Korálový Klub, nově objevujete vrstvu paleoekologie. Život na Zemi vznikl před 4,5-5 miliony let.Hromadil v sobě mnohé kosmické a zemní kvality, on uchovával tyto kvality pořád hlouběji do stále novějších buněčných organizmů a struktur.

Ale to, co zůstalo na planetě Země od časů ještě starších, ještě dávnějších – to je usazeninové pouzdro, to jsou minerály, které byly vstřebovány ještě 300-400 milionů let před tím a konzervovány organizmy, jsou to dnes paleorostliny, které nezřídka ještě zachovávají tu paleopaměť minulých epoch. To jest paleoekologie se stává ne předmětem zkoumání minulých dějin. Ona se stává prostředkem vyjmutí z nich těch informačních terapeutických profylaktických a hygienických podmínek a prostředků, bez nichž lidstvo neprožije. A já se vrátím k Vladimírovi Ivanoviči Vernadskému, jenž první ve svých laboratořích začal určovat stabilní izotopy kalcia v usazeninách, v usazeninovém pouzdru, ve vzácných rostlinách, zvířatech, včetně z mořského dna. Otázka zní: mám-li paleoprodukty, milí přátele, a nejenom korály, tak co já dělám v organizmu? Já totiž nejen doplňuji deficity kalcia – to všechno, abych tak řekl, je samo sebou – já vnáším paměť minulých tisíciletí o čistotě a zdraví vody a životě v oceáně. I buňky regenerují! V tom má přednost Mezinárodní Korálový Klub – on ROZHODUJE  v těchto problémech.

Usazené škodliviny a toxikace organizmu

Stádia toxikace

V roce 1955 německý lékař G. G. Rekeveg zformuloval teorii homotoxikologie neboli znečištění člověka.  Hlavní teze této teorie spočívá v tom, že nemoci jsou projevem obranných sil organizmu řízených imunitním systémem proti vnějším i vnitřním toxinům.

 

Stadia toxikace G. G. Rekeveg definoval takto:

 

 

 

1. Stadium vyloučení – fyziologické vyloučení všech druhů škodlivin z tkání v průběhu výměny látek.

 

2. Stadium reakce nebo odpovědi na hromadění škodlivin – patologicky zesílené vyloučení všech druhů škodlivin z tkání. Při tom jsou možné teploty, rýma, kašel, pocení, průjem, výtok hnisu, bolesti aj. a také reakce při vyloučení i přetvoření toxických jedů na netoxické přes zánět.

 

3.  Stadium hromadění a přerozdělování velkého množství škodlivin – lehké hromadění škodlivin v podobě  obezity 1. stupně, nebo naopak zhubnutí 1. stupně s vytvářením nových míst  hromadění: lipomů, fibromů, ateromů, polypů, hemoroidy atd.

 

Na těchto třech stadiích se organizmus ještě nějak vyrovnává se znečištěnými periodickými vyvrženými toxiny. Neprovádí-li se čištění organizmu, proces hromadění toxinů přechází do dalších stadií, které jsou charakteristické pronikáním toxinů dovnitř buňky, jejím ruinováním. A poté při nahromadění toxinů se rozpadají vnitrobuněčné struktury, takové jako fermenty a geny. Na těchto stadiích se aktivněji projevují dědičná onemocnění a náchylnost k nim. První tři stadia lze definovat jako tkáňovou intoxikaci a další – jako buňkovou.

 

4. Stadium nasycení se projevuje subjektivními symptomy. Objektivních symptomů je málo, a proto se vystavují obecné diagnózy: vegetativně-cévní dystonie, migrény, ranní klimakterium, porucha látkové výměny, osteochondr. páteře, „syndrom únavy“, a někdy jsou takoví nemocní zařazováni i k „simulantům“. Proto také toto stadium má ještě název „mlčící“ nebo „němé“.

 

5. Stadium degenerace, ruinování. V tomto stadiu jsou objektivní projevy ještě slabé, ale objevují se už pozitivní výsledky v laboratorních vyšetřeních. V této etapě vznikají sekundární poruchy: atrofická rinitida, parezy, atrofie zrakového nervu, pyrózy a jiné.

 

6. Stadium zhoubné. V tomto stadiu vznikají onkologická onemocnění, veškeré toxiny již působí v komplexu.

 

 

 

Ve 4.-5. stadiu je už organizmus ve velké míře podroben jedovatému působení toxinů, pokouší se co možná nejdéle a nejoptimálnějším způsobem udržet život, při čemž toxiny se z těla odstraňují  kupříkladu  společně s hnisem přes píštěle nebo měnící se onemocnění.

 

„Kdyby se lidské tělo stalo průhledným a člověk se mohl podívat dovnitř, hned by pochopil příčinu svého nezdraví“, – píše G. P. Malachov ve své knize „Očištění organizmu“.“ To bychom pak mohli vidět uvnitř svých tlustých střev až 10 kg ke stěnám přichycených  výkalů nebo 1-2 litry slizu podobného hnědým řasám, v němž se hemží hlísti. Přímo na stěnkách střev – podivné výrůstky podobné medúzám nebo houbám. Tak vypadají polypy. Ve své bříšní dutině, zvláště dole v břiše bychom mohli vidět nahromadění sklovitého hlenu. Obzvláště by ohromil pohled na vlastní játra prošpikované kamínky nejrůznějších barev zašpiněných mazutovou hmotou. U mnohých by ledviny byly zaprášeny pískem, u někoho zaplněny kameny. Plíce bývají zaplněny hlenem, a nosní dutiny u leckoho naplněny 1-3 sklenicemi hnisu. Lidé ve věku nad 30 let by objevili, že kolem 1/3 buněk jejich organizmu jsou staré a neplní svou funkci. Část z nich už odumřela a svým rozkladem otravují organizmus. Kromě toho by spatřili špinavou krev, usazeniny v šlachách, vazech a mnoho jiného, co by je překvapilo“. Zvažte: můžete-li mít naději na pevné zdraví a dlouholetost, máte-li v organizmu tolik „dobra“?! Vždyť většina lidí středního a tím spíše staršího věku mají mnoho z vyjmenovaného.

 

Dále G. P. Malachov pokračuje: „Kdyby člověk viděl všechno tohle ve vlastním organizmu, hned by pochopil, že srdce ho bolí kvůli otrávené krvi, špatné zažívání má kvůli špinavým játrům, ztrátu zraku a sluchu – kvůli nahromaděnému hnisu v hlavě, kýlu a pohlavní slabost – kvůli  nahromaděnému slizu dole v břiše, a alergii – kvůli nadbytku toxinů v buňkách.

 

Jaké metodiky očištění organizmu jsou známé širokému okruhu lidí? A jak by se mohl jednodušeji a efektivněji vyřešit problém už teď? Je-li kvůli tomu nezbytné vzdalovat se od okolního světa? Nebo je možné absolvovat kurz očištění všeho za 14 dní při zachování práceschopnosti a obvyklého rytmu ustáleného života?

 

Existuje nekonečné množství případů, kdy se lidé měsíce nebo roky léčí, užívají hrsti tablet, ale žádný ozdravný efekt se nedostavuje. Avšak provedou-li gramotně očišťující proceduru, mnozí z nich se úplně uzdravují a cítí se tak, jako kdyby se znovu narodili.

 

 

 

 

Jak je možné očistit svůj organizmus?

Tradiční způsob známý širokému kruhu lidí (kdo je plný odhodlání a pevný duchem – může to zkusit):

 

•  očistit tlustá střeva (podvodní střevní vyplachování, vyplachování zavlažováním);

 

•  očistit játra (magnézie, sorbit, rostlinné oleje, ťubáž, zahřívač, promývání slanou vodou);

 

•  očistit ledviny velmi působivými diuretickými prostředky;

 

•  očistit nitrobuněčné tekutiny, krev, lymfu různými procedurami, pohybovou aktivitou, intenzivním hladověním.

 

Alternativa – komplexní program

 

očištění organizmu „Kolovada Plus“

 

Program „Kolovada Plus“

Tento komplexní systém očištění je prostý, pohodlný, dostupný

Zahrnuje 3 etapy:

1. etapa – příprava                     – 7 dní

2. etapa – očištění                      – 4 dny

3. etapa – obnovení                   –  3 dny

________________

14 dní

Švédský vědec doktor Albert Zer pracoval 30 let nad objevem trávové formule, která by umožnila neškodně a nejefektivněji očistit střeva a celý organizmus od nežádoucích látek, toxinů, parazitární infekce za krátkou dobu – to vše za 14 dní. Výsledkem jeho práce se stal program  „Kolovada Plus“. V průběhu jeho aplikace není nutné měnit obvyklý způsob nebo rozvrh života a stravování, poněvadž program „Kolovada Plus“ je v plném souladu s normálním fungováním celého organizmu a nezpůsobí žádné potíže pro obvyklý každodenní způsob života. Po dobu aplikace této očistné kůry se z vašich střev vylučuje od 3 do 10 kg nežádoucích látek, které jste shromažďovali mnoho let. Velmi obézní lidé ztrácejí až 15 kg váhy, ale ne v důsledku spalování tuku, ale v důsledku normalizace výměny látek a vyloučení toxinů a nežádoucích látek z organizmu.

 

Před aplikací programu očištění „Kolovada“ během 2 týdnů (ne-méně), a také v průběhu její aplikace se doporučuje pít korálovou vodu Coral-Mine. Korálová voda Coral-Mine připravuje váš organizmus k proceduře očištění. Kromě toho obsahuje v sobě 70 životně nezbytných mikro- a makroelementů, přičemž v poměru vybalancovaném samotnou přírodou a sděluje organizmu informaci o čistotě a zdraví oceánu. Čistá, skutečně živá korálová voda Coral-Mine dává možnost vyhnout se ostré očišťující krizi, a celý program očištění probíhá pro vás hladčejii a komfortněji.

 

Po užití Kolovady se vytváří zdravé vnitřní prostředí a organizmus sám začíná zápasit s nemocemi, pokud už nastaly. Mění se barva tváře, vrací se ztracený ruměnec, nálada se stává bodřejší, spánek – dobrým.

 

V důsledku očištění organizmu programem „Kolovada Plus“ se snižuje biologické stáří organizmu o 5-10 let.

 

S výsledky jsou spokojeni všichni: i lékaři, i jejich bývalí pacienti, i „prakticky zdraví lidé“, kteří už si zvykli vypořádávat se s nemocemi a neduhy samostatně, – všichni, komu tento unikátní program očištění skutečně pomohl překonat mnoho problémů nejrůznějšího stupně složitosti.

 

JE ZNÁMO: lacinější než profylaxe není nic. Zvaže, zda i Vám nestojí za to, starat se o své zdraví, spoléhat v první řadě na sebe a svůj zdravý rozum a zbavovat svůj organizmus nahromaděných problémů, nedovádět je do extrému?

 

 

 

ČAS NAŠEHO ŽIVOTA...

M. J. Fedorenko

 

Jak každý tuto očistu provede, závisí jenom na něm. My se rodíme, děláme první kroky, každý den se seznamujeme se světem, nacházíme přátele, učíme se, získáváme povolání, pracujeme, zabýváme se tvůrčí činností, potkáváme milované, vytváříme svou vlastní rodinu, vychováváme dětí … a postupujeme k věku dospělosti.

 

Putování životem je jako putování po světě. A každý věk má své kouzlo, jako každé město svou krásu. A toto putování může být krásné a báječné, přistoupíme -li  k němu správně.

 

A tu je i náš první dopravní prostředek – dětský kočárek. Ale my rosteme, nás vábí obzory, my zvyšujeme rychlost a přesedáme do automobilu. Otočení klíčem, startujeme – a  už se neseme vstříc novým možnostem – naším touhám.

 

Abychom se dostali k cíli svého putování, je třeba se zavčas postarat o bezpečnost. Kolik času, energie a peněz vynakládáme do svého vlastního auta, abychom  ho připravili  k cestě, aby včas prošlo technickou prohlídkou, zvětšila se jeho odolnost, jeho pevnost, zvýšila se tvanlivost a spolehlivost, aby kvůli nicotnému nedopatření nebo nedbalosti nedošlo k havárii v prudké zatáčce? Využíváme nejposlednější vymoženosti technologie, abychom  zvětšili rychlost a pohodlnost při cestování...

 

My jsme dostali do vínku nejdokonalejší dopravní prostředek – naše tělo. No a co jemu? Kolik času, sil a prostředků věnujeme jemu? Jak my pečujeme o svá těla?

 

My jsme děti oceánu - ze 70 % jsme z vody. Bez vody země vysychá a stává se neplodnou . A je to hlavně voda, která zemi zase vrací život. Stejně tak je to právě voda, která je potřebná pro každou buňku našeho organizmu, čistá, živá...

 

HydraCel. To podivuhodné tajemství vody z tůní, horských potoků. Osm kapek na sklenici jakékoliv tekutiny – a už se vaše krev stává řidší, naplňuje se energií. Hydracell zabrání brzkému vysychání a tedy i brzkému stárnutí.

 

A podivuhodné tajemství korálů Sango (coral mine).  Jeden balíček přidáte do 1,5 litru vody, vypijete ho – a už vaše vnitřní prostředí se stává podobné oceánu, alkalické, nasycené minerálními látkami – vrací se paměť oceánské vody.

 

Vzpomeňme na příklad s autem, pokud jste mu zapomněli vyměnit filtry, rychlost vašeho auta klesá. A jestli jste zapomněli očistit své vlastní filtry: střeva, játra, ledviny, cesta životem přestává být rovněž bezpečná -nashromažďujeme tak chronické nemoci. Nejdokonalejší systém očištění organizmu, program Kolo Vada Plus, založený na čistých rostlinách, vám pomůže zbavit se parazitů a vyvést jedy.

 

Rez – to je příčina raného umírání auta. Zamýšleli jste se někdy nad tím, že každou vteřinu v každé buňce vašeho organizmu probíhají procesy tytéž okysličovací procesy ke kterým potřebujeme protikorozní preparáty?

 

 

 

Microhydrin – to je nejdokonalejší výdobytek nových technologií, ten nejlepší antioxydant. Ten nám pomůže.

 

No a konečně, do svého milovaného auta přece nebudeme tankovat špatný benzín... A jídlo? Přece kromě bílkovin, tuků a uhlohydrátů potřebujeme všechny vitamíny, minerální látky, enzymy – dary země, slunce a živých rostlin. Stačí nedbat toho, odbočit z cesty zdraví – a už letíme … Ale ne vstříc touze, ale přímo na smetiště lidských trosek... A přestupujeme z pohodlného auta do vozu záchranné služby. A teď se lékaři musí vyrovnávat s důsledky naši bezstarostnosti.

 

Není tedy lepší už dnes, pokud jsme ještě zdraví, odpovědět na otázku: CO ZVOLIT? Hodně laciné, s vysokým obsahem kalorií a dost často i syntetické potravy přivádějící k utrpení, nemoci a invaliditě nebo pravidelnou aktivitu, čistou živou vodu, plnohodnotné stravování, včasné očištění – abychom pociťovali energii do konce svých dnů, abychom  své 100. výročí oslavili v kruhu svých dětí, vnuků, pravnuků s radostí?

 

 

 

Takovou báječnou možnost dnes máme my.

 

 

 

A o toto se chceme s vámi podělit z celého srdce, my – společnost

 

„Mezinárodní Korálový Klub“.