ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROGRAMY » SPORTOVNÍ PROGRAMY

Sportovní program

Vědci a lékaři z vedoucích sportovních zemí (USA, Čína, Německo, Austrálie, Itálie, Norsko a jiné) současnéosti dokázali nutnost používání specializovaných potravinářských produktů v profesionálním sportu. Jako základ pro to posloužilo prostudování fukčního stavu organismu vrcholových sportovců v podmínkách mírných i maximálních fyzických zátěží.
 
Výsledkem těchto výzkumů byly závěry, že profesionální sport je rizikovým faktorem pro zdraví sportovce, který je totožný s předchorobným stavem, vedoucím k předčasnému stárnutí a invalidizaci.


Bylo vyčleněno několik příčin zhoršení stavu sportovce:

1) Sportovní traumatizmus (zlomeniny, vymknutí, vykloubení, mozková traumata a jiné).

2) Soustavné přepětí a maximální únava, vedoucí k poškození buněk jater, srdce, mozku, nadledvinek a dalších životně důležitých orgánů, jakož i k seriózním změnám v hormonálním a imunitním stavu.

3) Vědomé používání farmakologických stimulátorů, majících celé spektrum pobočných efektů, poškozujících zdraví.

4) Soustavný deficit biologicky aktivních látek, nezbytných pro normální životní funkce organismu.

Snahou v posledních letech obzvláště přibývající na významu je najít optimální způsob dosažení maximálního výkonu, výsledků s minimálním poškozením zdraví.

Na pomoc sportovním lékařům přišly poslední výzkumy vědců v oblasti biochemie, fyziologie a biotechnologie, jimž byla zadány následující úkoly:

1. nasytit organismus těmi biologickými látkami, kterých má sportovec nedostatek a zvýšit schopnost organismu bránit se těmto faktorům, které vedou ke zvýšené únavě.

2. Zříci se škodlivých farmakologických stimulátorů s alternativním přechodem na bezpečné přírodní a ekologicky čisté produkty. Použití biologicky aktivních přísad organismu neškodí, dovoluje zříci se v maximální míře tradiční farmakologické podpory ve sportu a má celé spektrum léčebných a ochranných vlastností. Kromě toho, biologicky aktivní přísady (BAPy) nejsou dopingem.

 

Mezinárodní korálový klub nabízí všem sportovcům sportovní stravu společnosti ROYAL BODY CARE, která se vyrábí s použitím NANOTECHNOLOGIÍ , umožňujících maximální vstřebávání výživných látek na buněčné úrovni - a také:

1. Udržení vysoké úrovně odolnosti a pracovní výkonnosti atleta v aerobním i anaerobním cyklu zátěže;

2. Zajištění rychlého a efektivního obnovení sil během intenzivní zátěže, jakož i po jejím ukončení;

3. Zvýšení energetických zásob, urychlení obnovení tkání, posílení imunitních funkcí;

4. Udržení vyváženého psychologického stavu během soutěžení;

5. Zabezpečení stabilnosti výsledků, díky udržení stavu sportovce v nejlepší fyzické formě. Účinek syntetických preparátů je nasměrován pouze na to, aby se ze svalů získal maximální výkon sportovce. Avšak organismus je jeden celek. Proto nejsou vzácností případy srdeční zástavy, či narušení práce vnitřních orgánů sportovce. Biologicky aktivní přísady poskytují kvalitativně jiný účinek. Tyto produkty nejprve upevňují a zlepšují práci vnitřních orgánů, vytvářejí nezbytné podmínky pro přirozenou práci svalů a jejich maximální výkon a také zvyšují výrobu energie, podstatně zlepšují obrannou činnost organismu a rozšiřují hranice adaptačních možností sportovce. Na takových soutěžích, jako jsou Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Olympijské hry - slabí se v žebříčcích nevyskytují. Proto při dosažení maximálních výkonů mají zvláštní význam metody, dovolující zvýšit pracovní výkon, úroveň energie a rychlou obnovu po maximálních zátěžích. U profesionálů, při zhuštěném režimu závodů, zvláštnosti stravování mezi vystoupeními mají několik základních aspektů.

Prvním a nejdůležitějším - je doplnění ztracené tekutiny a minerálních látek. Výsledky vědeckých výzkumů hovoří o tom, že ztráta tekutiny v objemu 2% hmotnosti těla může podstatně (až o 30%) zhoršit jak fyzické, tak i mentální funkce organismu, které se však při doplnění nezbytného množství tekutin rychle obnovují.

 

Mezinárodní korálový klub nabízí produkty, které zlepšují biologické vlastnosti vody a pomáhají jí rychlému vstřebávání a proniknutí do buněk:

1. V prvé řadě je to korálová voda CORAL MINE , která je sama o sobě unikátním přírodním ozdravující faktorem. Získávají ji dodáním rozemletého korálu Sango do 1,5 litru očištěné vody. Korálová voda obsahuje kolem 70 životně důležitých makro-a mikro-prvků ve snadno vstřebatelné formě a optimální vyváženém stavu (což je velmi důležité, protože velké množství nezbytných prvků se z organismu při pocení ztrácí). CORAL MINE snižuje povrchové napětí vody, zajišťuje její neškodnost (očišťuje ji od chlóru a toxických látek), dělá ji zásaditou a čistou. Voda se stává biodostupnou a snadno vstřebatelnou.

2. HYDRACEL - minerální koncentrát nanoklasterů, který mění strukturu vody, snižuje její povrchové napětí, což ji aktivizuje v zapojování do biochemických procesů probíhajících v organismu.

3. MICROHYDRIN - v současnosti nejsilnější antioxidant, neutralizující volné radikály, které se v organismu vytvářejí v procesu intenzivní sportovní zátěže a jsou schopny poškozovat mnohé funkce organismu, včetně svalové tkáně. Kromě toho, užívání Microhydrinu napomáhá maximálně efektivnímu (trojnásobnému) vstřebání výživných látek na buněčné úrovni, zvýšení reakce a adaptační úrovně organismu sportovce na nové podmínky tréninků a závodní činnosti (hbitá změna klimatického a časového pásma při přeletech a pod.); zvýšení energetických zásob organismu.

Coenzyme Q-10 - představuje součást mytochondrií buněk organismu a hraje roli spouštěcího mechanismu v syntéze ATF (adenozitrifosfátu) - univerzálního nosiče a základního akumulátoru energie v živých buňkách. Energetické náklady na stahování svalů, práce sekretorných a jiných buněk potřebují soustavné doplňování. Proto Coenzyme Q-10, jako stimulátor výroby energie zajišťuje rychlé obnovení úrovně ATF a normální fungování celého organismu, zvláště při soustavném užívání. Doplnění výživných látek

LECITHIN a OMEGA 3 / 60 ideálně doplňují mastné kyseliny pro zlepšení práce srdečně-cévního systému, snížení úrovně cholesterolu, udržení dýchání tkáně na vysoké úrovni a také, práce centrálního a periferického nervového systému. Při fyzických zátěžích užívání lecithinu zvyšuje vytrvalost. Takové produkty společnosti ROYAL BODY CARE, jako

PROTIVITY a BIOSHAPE jsou nejlepší bílkovinnou potravou sportovců, protože se vstřebávají na 99% až 100% a jdou cestou anabolického vstřebávání, tj. cestou obnovy svalové hmoty a obnovy síly. Použití PROTIVITY před tréninkem napomáhá maximální syntéze bílkovin a zvětšení svalové hmoty (stavebního materiálu). Užívání produktu po tréninku napomáhá úplné obnově svalů a spojovacího tkaniva. BIOSHAPE - unikátní vyvážený komplex nenahraditelných aminokyselin a bylin, doporučený pro rychlé snížení hmotnosti profesionálních sportovců. Dovoluje udržovat pracovní výkon svalů během intenzivních aerobních a anaerobních zátěží. Doplnění vitaminů a minerálů

Zodpovědně vyvážená dieta může zajistit organismus obyčejného člověka dostatečným množstvím vitamínů a minerálů. Avšak organismus profesionálního sportovce cítí zvýšenou potřebu těchto nutrientů a proto se sportovcům doporučuje doplňkově užívat specializované komplexy multivitaminů a minerálů. Zvýšení imunity Během soutěží je imunita sportovce značně oslabená, proto užívání takových imunomodulátorů jako je MLEZIVO (FIRSTFOOD) - je krajně nezbytné. Hlavní pýcha mleziva je - schopnost efektivně zvyšovat imunitu organismu . Mlezivo obsahuje všechny nezbytné faktory imunitní ochrany, včetně značného množství imunoglobulinů s širokým spektrem specifických antitiel proti bakteriím a houbám, obvykle přítomným v trávicím traktu. Základní ochranný účinek imunitních faktorů mleziva se projevuje uvnitř žaludku, na stěnách střev av plicích, tj. na místech patogenních mikroorganismů. Imunitní faktory nedopouštějí jejich kolonizaci a výrobu toxinů.

Sportovní program

používání biologicky aktivních přísad společnosti Coral Club (Royal Body Care) poskytuje profesionálním sportovcům možnost slučovat užívání produktů s fázemi výcvikové-tréninkového cyklu a individuálními zvláštnostmi a tak dosahovat následující výsledky:

1. Maximalizovat vstřebávání cenných látek na buněčné úrovni a měnit ukazatele krve v průběhu 30 minut

2. Snížit úroveň mléčné kyseliny v krvi o 50% při intenzivní fyzické zátěži

3. Udržovat vysokou úroveň vytrvalosti a pracovní schopnosti atleta v aerobním a anaerobním cyklus zátěže

4. Zajistit rychlou a efektivní obnovu během i po skončení intenzivních zátěží

5. Udržovat vyrovnaný psychický stav během soutěže

6. Zvýšit energetické zásoby, urychlit obnovu tkání

7. Posílit imunitní funkce

8. Zajistit stabilitu výsledků udržením sportovce na vrcholu nejlepší fyzické přípravy

Tento program je určen pro profesionální sportovce světové třídy. V souladu s údaji Mezinárodního olympijského výboru, zakázané složky ve složení produktů společnosti ROYAL BODY CARE (CORAL CLUB INTERNATIONAL) nejsou.