Akné

Akné z pohledu celostní medicíny není zdaleka jen onemocnění kůže, ale problém zasahuje více orgánů, rovněž příčin je hned několik.

Je zřejmé, že existují k tomuto onemocnění určité vrozené dispozice. Kůže, podle tradiční čínské medicíny patří k plicím a tlustému střevu, proto často vidíme buď vrozenou nebo získanou slabost tohoto energetického okruhu. Tato dispozice se však nemusí nezbytně projevit. Záleží na tom jak jsou tyto orgány zatěžovány - například nevhodnou stravou, nemocí, plísňovou, bakteriální či virovou zátěží, těžkými kovy a podobně. Všechny tyto zátěže se snadněji projeví tam kde má organizmus slabší místo.
 S tím souvisí stav imunitního systému - tedy odolnost organismu. Tento systém je velmi složitý a může být narušen různými způsoby. Nejcitlivější a nejvíce zranitelná je imunita střevní. Kvalita tohoto systému se nejvíce odvíjí od kojení a dále od stravy v dětství i dospívání. Zde nejvíce zatěžují jednoduché cukry, nadbytek bílkovin, denaturovaná a chemicky upravená strava s nedostatkem vlákniny a samozřejmě tuk. Tímto způsobem může dojít k poškození sliznice produkující imunitní buňky, dále pak k přemnožení virů, bakterií a plísní, které pak zatěžují celý organizmus a navíc metabolity plísní zatěžují hormonální systém.
 Hormonální systém je další ze systémů, který je u akné poškozený. Hrají zde velmi významnou roli, jak již bylo zmíněno plísně, dále těžké kovy, chemické a jiné zátěže.
 Samostatnou komplikaci způsobuje zátěž očkování, které může negativně ovlivnit jak imunitní, tak hormonální systém.
 Výčet příčin není zdaleka vyčerpávající, ale zasahuje nejdůležitější oblasti, které máme možnost ovlivnit.

 V léčbě je nejdůležitější vyčistit střeva a imunitnímu systému odstranit další zátěže, které se v organismu vyskytují. Pomocí komplexní kůry Colo-Vada Plus je možné postupně provést očištění a regeneraci všech systémů.

Důležitá je zde strava a to pro to, aby nedošlo po vyčištění organizmu k jeho následnému zanášení   a poškozování. U akné je důležité nahradit jednoduchý cukr, mléčné výrobky a snížit všeobecně živočišné bílkoviny a tuky. Zvýšit podíl tepelně upravené zeleniny, zařadit zeleninu mléčně kvašenou, celozrnné obiloviny spíše ve vařené formě a rostlinné bílkoviny z luštěnin.

 Zevní prostředky jsou také důležité, ale neřeší příčinu nemoci. Ta je hluboko uvnitř a zdaleka není spojena jen s pubertou. Objevuje se i u řady dospělích. Rychlost léčby je úměrná době, po kterou se zátěže hromadily.

DOPORUČENÍ: komplexní očista celého těla pomocí Colo-Vada Plus - po 1. kůře zlepšení či vymizení akné, po dvou kůrách ve většině případů akné zcela zmizí. Důrazně však doporučujeme v případě silného akné pokračovat v očistných procedůrách, upravit stravu, posilovat imunitu.
Na pleť nemazat žádné kortikoidní, antibiotické ani chemické masti a kosmetické přípravky s konzervanty. Zkuste pleť čistit pouze přírodní kosmetikou (i v naší nabídce) a poté náš Silver Gel  (každé ráno a večer) a na něj v případě suché či smíšené pleti ještě Balzám emu oil with tea tree.

Pokud si chcete být jisti správným postupem, nabízíme Vám vyšetření pomocí Živé kapky krve a individuální zacílení léčby na Vaše další obtíže.