Původ a složení Coral-Mine (korálové vody)


Coral-Mine (Korálová voda)

 

Na světě existuje jen několik kultur, které žijí neuvěřitelně dlouho a jsou vitální do pozdního věku. Mezi takové kultury patří Vilcabamové z And Ekvádoru, Bilcabamové z And v Peru, Abkhasiani z hor z východního pobřeží Černého moře, lidé Hunza kmene z Himalájí a Okinawané z Okinawy a lidé z Tukunoshimy Japonsko. Tito lidé obecně také netrpí na rakovinu, srdeční choroby, diabetes, artritidu, lupus, osteoporózu, roztroušenou sklerózu, potíže mentální atd... Typicky tito lidé žijí až do věku 100 let a více. Ačkoli jsou tyto kultury rozptýlené po celém světě, přesto mají hodně společného - nemají stres, hodně spí, tvrdě fyzicky pracují, jejich dieta je bohatá na komplexní sacharidy, nízkotučná, bezmasá a používají zdroje vody bohaté na ionické minerály. Některé kultury také žijí ve vyšších nadmořských výškách. Jejich úroda je svlažována vodou z tajících ledovců (říká se jí mléko ledovců), Okinawané zase mají půdu prosycenou vodou obsahující ionické minerály, i půda je těchto minerálů plná (v Japonsku se jí říká mléko oceánu nebo korálové mléko).

V roce 1979, britský novinář ze Světové Knihy Guinessových rekordů jel na ostrov Tokunoshima severně od Okinawy, aby udělal interview s tehdy nejstarším člověkem na světě panem Izumi. V té době mu bylo 115 let a těšil se pevnému zdraví. Nakonec se dožil 122 let. Na svém políčku pracoval až do věku 105 let. Tento novinář zjistil, že na ostrově je mnoho podobně starých a zdravých jedinců. To spustilo vlnu zájmu vědců z celého světa.

Japonsko je celkově číslo 1 na světě v počtu stoletých jedinců, v roce 195 zde žilo více než 18.000 stoletých Japonců, ale na ostrově Okinawa to bylo 4x více než v jiných lokalitách! Vědci zjistili, že je to skutečně unikátností korálového podloží Okinawy, díky čemuž je voda na Okinawě plná ionických alkalických minerálů z korálů Sango. Tyto korály, které se vyskytují také na jiných místech Karibiku (omezeně), obsahují Zooxanthellae nebo endozoické řasy, které skrze fotosyntézu přeměňují minerály v korálu na ionické organické minerály. Korál je pak uchovává ve své matrix. Pokud na korálový písek zaprší, uchované organické minerály jsou uvolněny a prostupují vodou, procházejí do podzemní vody a do vodonosných vrstev půdy. Okinawané pijí z podzemních zdrojů vody a tyto ionické minerály jim pomáhají k dlouhověkosti. Také konzumují ovoce a zeleninu, která je pěstována na půdách prosycených ionickými organickými minerály.

Sango korál má téměř identické složení, jako mají lidské kosti.

Časté dotazy:

Nemohli být korály z Okinawy zasaženy radiací z jaderné elektrárny ve Fukushimě? Faktem je to, že oblast Okinawy a Tukunoshimy leží úplně mimo dosah radiace, nebyl zde zaznamenán ani minimální radioaktivní spad. Ostrovy Okinawa a Tukunoshima jsou daleko jižně od větších ostrovů Japonska zcela stranou.

Ostrovy Okinawa a Tukunoshima jsou zcela dole vlevo a bez dosahu radiace. Navíc, a to je dobře známo, korálová voda je schopná rychleji vytěsňovat radiaci a mírnit její negativní dopad na organismus.

Nemá těžba podmořského korálového písku nějaký negativní vliv na ekosystém kolem těchto ostrovů? Pro těžbu korálů v této oblasti byla vládou Japonska přijata jasná kritéria, která mají za výsledek zlepšení stavu korálového ekosystému i přes těžbu korálového písku. Opatření se týkají ideální hloubky sběru podmořského korálu (sbírá se pouze kvalitní podmořský korál, nikoli povrchový fosilizovaný korál, který je např. k dostání pod názvem Xtreme2O).

Jelikož korál se rozmnožuje v mělkých vodách do 30m, kde přijímá dostatek slunečního svitu, těžba korálového písku je povolena jen v hloubkách větších než 60m. Také se dodržuje vzdálenost od pobřeží 500m minimálně a od korálových útesů 1000m, aby nebyly poškozeny. Korálový písek se sbírá jemnými pumpami, aby život ekosystému nebyl nijak výrazně narušen. Odsávání přebytečného písku ekosystému naopak prospívá a zlepšuje kvalitu korálových útesů kolem Okinawy a Tukunoshimy.

A co kontaminace korálu těžkými kovy a dalšími nežádoucími látkami? Testy na těžké kovy a další látky jsou pravidelně prováděny, jsou nařízeny přímo vládou Japonska. Žádné nežádoucí jedovaté látky ani bakterie v podmořském korálovém písku nebyly zjištěny. Obsah těžkých kovů je prakticky nedetekovatelný a hluboce pod normy pro zdravotní nezávadnost. Výsledek je Not detected (nezaznamenáno) nebo Negative (negativní). O korálu Sango je prokázáno, že naopak těžké kovy vytěsňuje z organismu, zamezuje jejich biogradabilitě (biologické dostupnosti pro organismus), také z vody vytěsňuje chlór.

 

Poslední námitka, se kterou se setkáváme, je to, že na obalu Coral Mine jeuvedeno, že se jedná o korálové kalcium. Ano, produkt se tak od nepaměti nazývá, obsahuje skutečně téměř 38% ionického kalcia, ale i dalších 73 minerálů a stopových prvků, které na malém obalu nejsou uvedeny.