ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROGRAMY » ČÍM ZAČÍT? » PITÍ ŽIVÉ VODY \"CORAL-MINE\"

Pití Coral-Mine (korálové vody)


Pokud si chceme uchovat zdraví, musíme se očišťovat, správně živit a ochraňovat. Než začneme s nějakou významnější očistou, je třeba tělo připravit.

Díky korálové vodě - produktu Coral-Mine máme ideální možnost, jak nastartovat přípravu pro toto očištění. Dosáhneme odkyselení, změknutí zatvrdlých nánosů, vytvoření lepšího vnitřního prostředí. Toxický odpad se nám bude lépe uvolňovat a díky následující kůře Colo-Vada Plus a jejímu sorbentu i dokonale odcházet z těla ven.

Původ a složení coral-mine (korálové vody)

Zdravotní přínos coral-mine (korálové vody)

Jak připravit a pít coral-mine (korálovou vodu)

Coral-Mine